INFOGRAFIEN ABISUA

Web orri honetan eta kalitateen memorian fatxadei, elementu komunei eta gainerako espazioei buruz dauden infografia guztiak orientagarriak dira, eta ez dira lotesleak eraikuntzari edo amaierako akaberei dagokienez. Proiektu teknikoetan aldatu edo aldatu ahal izango dira. Etxebizitzetako infografien altzariak ez daude sartuta, eta horien ekipamendua dagokion kalitate-memorian adierazitakoa izango da.

Viuda de Sainz S.L. ez da inola ere azken emaitzan gerta daitezkeen aldaketen erantzule egingo. Ondorioz, informazio hori ez da, ez osorik ez zati batean, kontratu-dokumentu bat, eta ez du indar loteslerik Viuda de Sainz S.L. Sarentzat.